Vào lúc 7 giờ tối hôm nay (thứ Ba, ngày 4/12), giáo xứ đã chính thức thắp điện cho cây thông Nô-en và Hang đá. Hàng năm, Maimonides Hospital đều dâng cúng cho giáo xứ $1,000 để trang trí điện cho cây thông cũng như hang đá trong Mùa Giáng Sinh.