Chiều Chúa nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, cùng với tất cả các Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới, Cộng đoàn Việt Nam giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp mừng lễ Chúa Cứu Thế. Qua Thánh lễ này, giúp cho anh chị em tín hữu hiểu biết thêm về Linh Đạo, những Hoạt Động của Dòng Chúa Cứu Thế. Đặc biệt trong Thánh lễ này, Cộng đoàn chia tay hai thầy DCCT là thầy Phê-rô Linh và Giu-se Thắng, sau khi hoàn tất chương trình Mục Vụ Mùa Hè 2012 của hai thầy tại giáo xứ...                                                                         Bài đọc II

                                                           Công bố Tin Mừng

                                                           Nghi Thức Truyền Phép.

             Mời Cộng đoàn xem một 'video clip' về những Hoạt Động của DCCT tại Việt Nam.

                                                                     Bài Hát Kết Lễ.

                                                Đồng ca "Tin Vui cho bạn nghèo."

                                                      Chụp hình lưu niệm sau Thánh Lễ