Một số hình ảnh về Ngày Hành Hương Kính Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được tổ chức vào ngày Chúa nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2012, tại Trung Tâm Đức Mẹ Đạo Binh Xanh (New Jersey). Đây là Ngày Hành Hương được Liên Đoàn Công Giáo vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (New Jersey, New York, Philadelphia, Connecticut...) tổ chức hàng năm.