Vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2012, tại Nhà thờ thánh Phê-rô và thánh Phao-lô (Nhà thờ Chính Tòa Địa phận Philadelphia, P.A.), Đức tổng giám mục Charles J. Chaput cùng với 6 Đức giám mục khác, khoảng 40 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đồng Dân Chúa cử hành thánh lễ Bế mạc Năm Thánh nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh Gio-an Niu-man, Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Gio-an Niu-man là vị thánh nam đều tiên của Giáo Hội Hoa Kỳ được phong thánh, ngài là vị Giám mục thứ tư của Địa phận Philadelphia...

                             Đức giám mục Joseph W. Tobin, Dòng Chúa Cứu Thế giảng thuyết.
                                          Cùng với các Đức giám mục vùng lân cận mừng lễ.


                            Đức Tổng giám mục Giáo phận Philadelphia, Charles J. Chaput chủ lễ.

                                                   Chụp hình lưu niệm với Đức cha Tobin, DCCT.

                                             Tiền đường Nhà thờ Chính Tòa Philadelphia.
               Trung tâm hành hương kính thánh Gio-an Niu-man của Dòng Chúa Cứu Thế.

                            Rất đông người hành hương đến cầu nguyện với thánh nhân.