Một số hình ảnh tuần lễ gặp mặt Linh mục - Tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế tại Nhà Tĩnh Tâm St. Alphonsus Retreat House, Long Branch, New Jersey (21-25/5/2012.)