Chiều ngày Chúa nhật, ngày 20 tháng 5, 2012, Cộng đoàn MHCG mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Trong Thánh lễ, cử hành Bí tích Thanh Tẩy cho em Elijah Thiện  Trần, Lễ  tạ Ơn 30 năm Hôn Phối của anh Phao-lô Nguyễn Thành Cảnh và chị Ma-đa-lê-na Ngô Thị Loan, em Thủy Tiên Phạm được Rước lễ lần đầu...Sau Thánh lễ, Cộng đoàn liên hoan chúc mừng anh chị Loan-Cảnh...