Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2012, tại Vương Cung Thánh Đường Mẹ Hằng Cứu Giúp, Điạ phận Brooklyn, New York, Đức giám mục phụ tá Guy Sansaricq đã ban Bí tích Thêm Sức cho 89 em thiếu nhi trong giáo xứ. Trong số này có 4 em thuộc Cộng đoàn Việt Nam, 1 em thuộc Cộng đoàn Hoa ngữ...Xin chúc mừng 89 em vừa được lãnh nhận Bảy Ơn Chúa Thánh Thần!