Cùng với Hội Thánh toàn cầu, vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Brooklyn, New York long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Sống Lại. Trong Thánh Lễ, Giáo xứ đón nhận thêm 41 anh chị em Dự tòng (39 anh chị người Hoa và 2 người Mỹ) và 18 anh chị em (nói tiếng Tây Ban Nha) đón nhận Bí tích Thêm Sức. Thánh lễ được cử hành bằng 4 ngôn ngữ (Anh, Tây Ban Nha, Hoa và Việt Nam.) Thánh lễ kết thúc vào lúc 22 giờ 30. Halleluia, Chúa Đã Sống Lại!!!

                     19 giờ 30' Nghi thức làm phép lửa và chuẩn bị Nến Phục Sinh bên ngoài nhà thờ.

                                                  Đông đảo bà con giáo dân tham gia.

                            Cha Quản xứ, Joseph Tizio, C.Ss.R. chia sẻ Tin Mừng Sống Lại.

                                    Giáo dân chăm chú lắng nghe chia sẻ Tin Mừng.

                             41 anh chị em Dự tòng cùng với cha mẹ đỡ đầu sốt sắng dự lễ.

                                                Nghi thức phỏng vấn các Dự tòng.

                                Các Dự tòng thề hứa từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin.

                                                         Cử hành Bí tích Thanh Tẩy.

                                                    Bằng Phép dìm trong nguồn nước.

                 Ngoại lệ là có 3 người mẹ Dự tòng đang mang thai nên được dội nước lên đầu.

    18 ứng viên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cũng thề hứa từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin.

                                         Ca đoàn Việt Nam tham gia hát lễ.

             Các linh mục giang tay cầu nguyện cho các ứng viên sắp lãnh nhận  Bí tích Thêm Sức.

                                             Xức dầu thánh ban Bí tích Thêm Sức.

                                            Giờ họ đã là 41 anh chị em Tân Tòng...

                                    Ca đoàn Việt Nam với nhạc phẩm "Chúa đã sống lại."

                      Anh Gio-an Hoàng, ca trưởng và cũng là người đệm đàn cho ca đoàn hát.

                                  Đại diện Cộng đoàn Việt Nam chụp hình sau Thánh lễ.