{jcomments off}
Hình tham quan tiểu bang Michigan (phần 2 - ngày 13/14/1/2012.) Trong ảnh là hình chụp chung với cha Vincent Nguyễn An Ninh, quản xứ Giáo xứ Mẹ Ban Ơn (Our Lady of Grace.)
Liên hoan chia tay với hai gia đình trẻ (Anh Minh chị Trang và anh Thúc chị Hà.)
Tham quan triển lãm xe hơi (Auto Show) ở Detroit, ngày 14/1/2012.