Một số hình ảnh tham quan thành phố Detroit (tiểu bang Michigan) ngày 11-12/1/2012.