Một vài hình ảnh Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Brooklyn trang trí cây thông Nô-en chiều tối ngày thứ Tư, 14/12/2011.