Hình ảnh một số sinh hoạt của Cộng đoàn chiều ngày Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng (ngày 11/12/2011.)
Thánh lễ Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng.
Cộng đoàn gói quà chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
Cùng trang trí Banner cho Cộng đoàn.
Anh Trung và chị An, hai nhân vật chính thiết kế banner.
Tác phẩm hoàn thành.