Hình ảnh một số sinh hoạt của cộng đoàn ngày Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng (ngày 4/12/2011).
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ.
Sinh nhật của cha Paul Lộc.
Cộng đoàn chúc mừng Happy Birthday cha Lộc.
Tham gia thiết kế Banner cho Cộng đoàn.