Một số hình ảnh về ngày Picnic và dâng Thánh Lễ Chúa nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2011 của Cộng đoàn  Hoa ngữ tại Công viên Bear Mountain State Park (New York).


Thánh lễ lúc 11 giờ bên cạnh bờ hồ Hessian Lake, dưới chân núi Bear Mountain.


Bài đọc 2.

Chia sẻ  Tin Mừng.

Nhiệt độ -2 độ C, tuyết phủ khắp mặt đất nên mọi người phải đứng suốt  Thánh Lễ.

Một cụ già thánh kính Rước Mình Thánh.

Chụp hình kỷ niệm sau thánh Lễ.

Thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia picnic.

Một phong cảnh rất lãng mạn.

Tản bộ dưới những tàn cây đổi màu thay lá.

Chụp chung với anh Bosco Kwan, Ca trưởng.

Một bạn trẻ Dự tòng cũng tham gia.

Với Yan Pan, Chủ tịch Cộng đoàn  Hoa ngữ.

Cùng một nhóm bạn trẻ.

Một gia đình tích cực tham gia của Cộng đoàn Hoa ngữ.

Tản bộ, thư giãn...