Hình ảnh về một vài sinh hoạt của Cộng đoàn ngày Chúa nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2011.

 

Văn phòng mới của Cộng đoàn  Việt  Nam.

Ca đoàn chuẩn bị tập hát trước Thánh lễ.

Thánh lễ Chúa nhật lúc 3 giờ chiều.

Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Phê-rô (em trai của cha Cao, nhân ngày lễ giỗ.)

Bài đọc I.

Công bố  Tin Mừng.

Chia sẻ Lời Chúa.

Rước Mình-Máu Thánh Chúa.

Nghi thức làm phép văn phòng mới của Cộng đoàn.

Bài Ca Hiệp Nhất.

Tham quan các phòng ốc khác.

Tham quan backyard.