Hàng năm, Điạ phận Brooklyn tổ chức Liên Hoan Những "Ngôi Sao Sáng" (Shining Star Award Dinner) nhằm tuyên dương những người tín hữu di dân ưu tú (Shining Star), họ là những tín hữu nhiệt thành, những cá nhân đã đóng góp rất nhiều cho Điạ phận, cho Giáo xứ, cho Cộng đồng di dân của mình. Từ các Cộng đồng như Colombia, Cuba, China, Vietnam, Philippin, Nigeria, Ireland, Panama, Mexico, Brazil, Ghana, Puerto Rico, Haiti...Buổi liên hoan năm nay được tổ chức tại Gargiulo's Restaurant - Coney Island, New York.
Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp tham dự.
Những kỷ vật sẽ trao tặng cho những Ngôi Sao Sáng.
Chinese Shining Star (Mrs.Chung-Joe)-sister Wang, Yan Pan-Rev. Peter Cao.
Sister Theresa Wang and Rev. Peter Cao.
Họ là Những Ngôi Sao Sáng của năm 2011.
Khung cảnh đêm Liên Hoan.
West Indian Shining Star, Mr. Emerson G. Farquhar.
Korean Shining Star, Mrs. Hui Hwa Seo.
El Salvador Shining Star, Mr. Deacon Jose Armando Lizama.
Italian Shining Star, Mrs. Teodolinda Mellace.
Honduras Shining Star, Mrs. Maria Carmen Riera.
Indonesian Shining Star, Indra-JuliaTjahjadi.
Czech Slovak Shining star, Mrs. Marie Tomecek.
Yan, Korean Shining Star and Rev. Peter Cao.
Rev. Peter Cao, Shining Star Tessa King-Shepherd, Yan Pan.
Văn nghệ - Khiêu vũ.
Chụp hình kỷ niệm với Đức giám mục Brooklyn, Nicholas DiMarzio.