Một số hình ảnh Cộng đoàn tham dự Hội Chợ Oyster Festival - Long Island, ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2011.