Chiều thứ Bảy ngày 18/12/2010, lớp đàn Organ đã tổ chức liên hoan "mini" mừng Chúa Giáng Sinh.

Sau buổi học này, lớp học tạm nghỉ mừng Giáng Sinh và Năm Mới. Lớp sẽ học lại vào ngày 12/2/2011.