Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

539194
Today
58

Đăng nhập

Who's Online

We have one guest and no members online

Video Cộng đoàn mừng Lễ Tạ Ơn

Xin bấm vào đường dẫn...

Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

"Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền...

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

"Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói...

  • Video Cộng đoàn mừng Lễ Tạ Ơn

  • Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

    Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

  • Hình tập hát Lễ Thanksgiving

    Hình tập hát Lễ Thanksgiving

  • Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

    Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015