Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

686417
Today
186

Đăng nhập

Who's Online

We have 21 guests and no members online

Video Cộng đoàn Mừng Lễ Hiền Mẫu 2017

Mời click vào đường dẫn sau để xem video! https://youtu.be/qJZNrKpgnp4

Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con...

Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh A 2017

Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con...

  • Video Cộng đoàn Mừng Lễ Hiền Mẫu 2017

  • Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

    Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

  • Hình cộng đoàn Mừng Lễ Mother Day 2017

    Hình cộng đoàn Mừng Lễ Mother Day 2017

  • Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh A 2017

    Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh A 2017