Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

655317
Today
47

Đăng nhập

Who's Online

We have 5 guests and no members online

Video Cộng đoàn mừng lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp 2016

Video Cộng Đoàn Mừng Lễ Bổn Mạng Mẹ Hằng Cứu Giúp 2016 Xin click vào...

Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

  Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại...

  • Video Cộng đoàn mừng lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp 2016

  • Hình Thánh Lễ Kết Thúc Năm Thánh MHCG

    Hình Thánh Lễ Kết Thúc Năm Thánh MHCG

  • Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

    Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

  • Hình Liên hoan Lễ Hiền Phụ 2016

    Hình Liên hoan Lễ Hiền Phụ 2016