Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

426554
Today
16

Đăng nhập

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Lá B 2015

Chúa nhật Lễ Lá B 2015

"Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên mình lừa và...

Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

"Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả...

Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

"Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn...

 • Chúa nhật Lễ Lá B 2015

  Chúa nhật Lễ Lá B 2015

 • Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

  Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

 • Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

  Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

 • Hình Thánh lễ An Táng cố Hồng y Edward Egan (New York)

  Hình Thánh lễ An Táng cố Hồng y Edward Egan (New York)