Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

674749
Today
24

Đăng nhập

Who's Online

We have 10 guests and no members online

Chúa nhật 7 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 7 Thường Niên A 2017

  "Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và...

Video Cộng đoàn Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Video Cộng đoàn Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

  Xin click vào đường dẫn sau để xem...

Chúa nhật 6 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 6 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật...

Nhạc phẩm LY RƯỢU MỪNG

Xin click vào đường dẫn sau để xem...

  • Chúa nhật 7 Thường Niên A 2017

    Chúa nhật 7 Thường Niên A 2017

  • Video Cộng đoàn Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

    Video Cộng đoàn Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

  • Chúa nhật 6 Thường Niên A 2017

    Chúa nhật 6 Thường Niên A 2017

  • Nhạc phẩm LY RƯỢU MỪNG