Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

315113
Today
6

Đăng nhập

Who's Online

We have 14 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

"Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông...

Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014

Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014

LỊCH PHỤNG VỤ TAM NHẬT THÁNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH (ngày...

 • Hình Đi Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh (18/4/2014)

  Hình Đi Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh (18/4/2014)

 • Hình Lễ Tiệc Ly (Thứ Năm Tuần Thánh 2014)

  Hình Lễ Tiệc Ly (Thứ Năm Tuần Thánh 2014)

 • Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

  Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

 • Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014

  Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014