Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

313259
Today
1003

Đăng nhập

Who's Online

We have 7 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

"Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông...

Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014

Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014

LỊCH PHỤNG VỤ TAM NHẬT THÁNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH (ngày...

Chúa nhật Lễ Lá A

Chúa nhật Lễ Lá A

"Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây...

 • Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

  Chúa nhật Lễ Phục Sinh 2014

 • Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014

  Lịch Phụng Vụ Tam Nhật Thánh 2014

 • Chúa nhật Lễ Lá A

  Chúa nhật Lễ Lá A

 • Hình giáo xứ sơn sửa nhà thờ

  Hình giáo xứ sơn sửa nhà thờ