Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

593743
Today
257

Đăng nhập

Who's Online

We have 27 guests and no members online

Mừng Xuân Bính Thân 2016

Mừng Xuân Bính Thân 2016

“Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống...

Chúa nhật V Thường Niên C 2016

Chúa nhật V Thường Niên C 2016

"Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt...

Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

"Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời...

Chúa nhật III Thường Niên C 2016

Chúa nhật III Thường Niên C 2016

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi...

 • Mừng Xuân Bính Thân 2016

  Mừng Xuân Bính Thân 2016

 • Chúa nhật V Thường Niên C 2016

  Chúa nhật V Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

  Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật III Thường Niên C 2016

  Chúa nhật III Thường Niên C 2016