Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

344572
Today
16

Đăng nhập

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Chúa nhật XX Thường Niên A 2014

Chúa nhật XX Thường Niên A 2014

"Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy...

Chúa nhật XIX Thường Niên A 2014

Chúa nhật XIX Thường Niên A 2014

"Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho...

 • Hình Family Fun Night 11/8/2014

  Hình Family Fun Night 11/8/2014

 • Chúa nhật XX Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XX Thường Niên A 2014

 • Hình Lễ Rửa Tội bé Thiên An và Hoàng My

  Hình Lễ Rửa Tội bé Thiên An và Hoàng My

 • Chúa nhật XIX Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XIX Thường Niên A 2014