Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

640750
Today
58

Đăng nhập

Who's Online

We have one guest and no members online

Cáo phó: ông Giu-se Nguyễn Hiền Thọ

Cáo phó: ông Giu-se Nguyễn Hiền Thọ

  CÁO PHÓ:   Xin mọi người cầu nguyện cho Linh hồn ông...

Chúa nhật V Phục Sinh C 2016

Chúa nhật V Phục Sinh C 2016

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau....

Chúa nhật IV Phục Sinh C 2016

Chúa nhật IV Phục Sinh C 2016

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết...

 • Cáo phó: ông Giu-se Nguyễn Hiền Thọ

  Cáo phó: ông Giu-se Nguyễn Hiền Thọ

 • Chúa nhật V Phục Sinh C 2016

  Chúa nhật V Phục Sinh C 2016

 • Hình Cộng đoàn...

  Hình Cộng đoàn...

 • Chúa nhật IV Phục Sinh C 2016

  Chúa nhật IV Phục Sinh C 2016