Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

431466
Today
211

Đăng nhập

Who's Online

We have 2 guests and no members online

Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

"Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương...

Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

"Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu...

Chúa nhật Lễ Phục Sinh B 2015

Chúa nhật Lễ Phục Sinh B 2015

"Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào...

 • Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

 • Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

 • Hình Giáo xứ Mừng Lễ Vọng Phục Sinh

  Hình Giáo xứ Mừng Lễ Vọng Phục Sinh

 • Chúa nhật Lễ Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật Lễ Phục Sinh B 2015