Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

335309
Today
243

Đăng nhập

Who's Online

We have 64 guests and no members online

Chúa nhật XVI Thường Niên A 2014

Chúa nhật XVI Thường Niên A 2014

"Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ...

Chúa nhật XV Thường Niên A 2014

Chúa nhật XV Thường Niên A 2014

"Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc...

 • Chúa nhật XVI Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XVI Thường Niên A 2014

 • Hình ngày gặp mặt truyền thống của DCCT tại New Jersey

  Hình ngày gặp mặt truyền thống của DCCT tại New Jersey

 • Chúa nhật XV Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XV Thường Niên A 2014

 • Một tuần lễ đáng nhớ

  Một tuần lễ đáng nhớ