Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

353496
Today
78

Đăng nhập

Who's Online

We have 7 guests and no members online

Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

"Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và...

Cáo Phó

Cáo Phó

  CÁO PHÓ: Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông...

 • Hình Lễ An Táng ông cố Phê-rô Cao Văn Nhung

  Hình Lễ An Táng ông cố Phê-rô Cao Văn Nhung

 • Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

 • Cáo Phó

  Cáo Phó

 • Hình Family Fun Night 11/8/2014

  Hình Family Fun Night 11/8/2014