Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

459194
Today
69

Đăng nhập

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Chúa nhật XII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XII Thường Niên B 2015

"Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà...

Chúa nhật XI Thường Niên B 2015

Chúa nhật XI Thường Niên B 2015

"Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa?...

 • Thư Mời dự Lễ Tạ Ơn 10 năm thành lập Cộng Đoàn

  Thư Mời dự Lễ Tạ Ơn 10 năm thành lập Cộng Đoàn

 • Chúa nhật XII Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XII Thường Niên B 2015

 • Chúa nhật XI Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XI Thường Niên B 2015

 • Hình Giáo xứ Rước Kiệu Mình Máu Thánh Chúa 2015

  Hình Giáo xứ Rước Kiệu Mình Máu Thánh Chúa 2015