Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

418810
Today
141

Đăng nhập

Who's Online

We have 6 guests and no members online

Hình Cộng Đoàn Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (Phần 3)

Xin mời click vào đường dẫn sau để xem...

Chúa nhật II Mùa Chay B 2015

Chúa nhật II Mùa Chay B 2015

"Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán...

  • Hình Cộng Đoàn Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (Phần 3)

  • Chúa nhật II Mùa Chay B 2015

    Chúa nhật II Mùa Chay B 2015

  • Hình Cộng đoàn Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (Phần 2)

    Hình Cộng đoàn Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (Phần 2)

  • Hình Cộng đoàn Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (Phần I)

    Hình Cộng đoàn Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (Phần I)