Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

539162
Today
26

Đăng nhập

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

"Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền...

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

"Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói...

Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015

"Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự...

 • Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

  Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

 • Hình tập hát Lễ Thanksgiving

  Hình tập hát Lễ Thanksgiving

 • Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

  Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

 • Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015