Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

654800
Today
74

Đăng nhập

Who's Online

We have 2 guests and no members online

Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

  Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại...

Chúa nhật XII Thường Niên C 2016

Chúa nhật XII Thường Niên C 2016

  "Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và...

Chúa nhật XI Thường Niên C 2016

Chúa nhật XI Thường Niên C 2016

  "Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào...

 • Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

  Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

 • Hình Liên hoan Lễ Hiền Phụ 2016

  Hình Liên hoan Lễ Hiền Phụ 2016

 • Chúa nhật XII Thường Niên C 2016

  Chúa nhật XII Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật XI Thường Niên C 2016

  Chúa nhật XI Thường Niên C 2016