Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

354010
Today
498

Đăng nhập

Who's Online

We have 28 guests and no members online

Hình ảnh những ngày ở Việt Nam (8&9/2014)

Xin click vào đường dẫn sau: youtube.com/watch?v=0x13TNkf9vU

Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

"Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và...

Cáo Phó

Cáo Phó

  CÁO PHÓ: Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông...

  • Hình ảnh những ngày ở Việt Nam (8&9/2014)

  • Hình Lễ An Táng ông cố Phê-rô Cao Văn Nhung

    Hình Lễ An Táng ông cố Phê-rô Cao Văn Nhung

  • Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

    Chúa nhật XXVI Thường Niên A 2014

  • Cáo Phó

    Cáo Phó