Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

666223
Today
49

Đăng nhập

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Chúa nhật 30 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 30 Thường Niên C 2016

  "Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai...

Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016

  "Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển...

 • Hình Đêm Liên Hoan Shining Star 2016

  Hình Đêm Liên Hoan Shining Star 2016

 • Chúa nhật 30 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 30 Thường Niên C 2016

 • Một số hình ảnh về nhà tĩnh tâm DCCT (New Jersey)

  Một số hình ảnh về nhà tĩnh tâm DCCT (New Jersey)

 • Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016