Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

385681
Today
95

Đăng nhập

Who's Online

We have 2 guests and no members online

Ca đoàn tập hát cho lễ Thanksgiving

Video Clip Ca đoàn tập hát cho Lễ Tạ Ơn, xin click vào đường dẫn để...

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi...

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

"Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng:...

Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

"Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi...

  • Ca đoàn tập hát cho lễ Thanksgiving

  • Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

    Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

  • Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

    Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

  • Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

    Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014