Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

676973
Today
22

Đăng nhập

Who's Online

We have 8 guests and no members online

Chúa nhật 4 Mùa Chay A 2017

Chúa nhật 4 Mùa Chay A 2017

  "Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh,...

Chúa nhật 3 Mùa Chay A 2017

Chúa nhật 3 Mùa Chay A 2017

  "Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát,...

Chúa nhật 2 Mùa Chay A 2017

Chúa nhật 2 Mùa Chay A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giê-su đã gọi Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là...

 • Hình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017

  Hình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017

 • Chúa nhật 4 Mùa Chay A 2017

  Chúa nhật 4 Mùa Chay A 2017

 • Chúa nhật 3 Mùa Chay A 2017

  Chúa nhật 3 Mùa Chay A 2017

 • Chúa nhật 2 Mùa Chay A 2017

  Chúa nhật 2 Mùa Chay A 2017