Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

475945
Today
60

Đăng nhập

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Chúa nhật XVIII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XVIII Thường Niên B 2015

"Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã...

Chúa nhật XVII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XVII Thường Niên B 2015

"Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ,...

Chúa nhật XVI Thường Niên B 2015

Chúa nhật XVI Thường Niên B 2015

"Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người...

  • Chúa nhật XVIII Thường Niên B 2015

    Chúa nhật XVIII Thường Niên B 2015

  • Chúa nhật XVII Thường Niên B 2015

    Chúa nhật XVII Thường Niên B 2015

  • Video Cộng Đoàn Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập (Phần 1)

  • Chúa nhật XVI Thường Niên B 2015

    Chúa nhật XVI Thường Niên B 2015