Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

508414
Today
41

Đăng nhập

Who's Online

We have 47 guests and no members online

Chúa nhật XXVII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XXVII Thường Niên B 2015

"Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người...

Chúa nhật XXVI Thường Niên B 2015

Chúa nhật XXVI Thường Niên B 2015

"Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy...

Video Cộng đoàn Picnic 2015

Xin bấm vào đường dẫn sau để xem...

  • Chúa nhật XXVII Thường Niên B 2015

    Chúa nhật XXVII Thường Niên B 2015

  • Hình thánh lễ đại trào của Đức giáo hoàng Phan-xi-cô tại MSG (New York)

    Hình thánh lễ đại trào của Đức giáo hoàng Phan-xi-cô tại MSG (New York)

  • Chúa nhật XXVI Thường Niên B 2015

    Chúa nhật XXVI Thường Niên B 2015

  • Video Cộng đoàn Picnic 2015