Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

426356
Today
35

Đăng nhập

Who's Online

We have 17 guests and no members online

Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

"Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả...

Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

"Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn...

Chúa nhật III Mùa Chay B 2015

Chúa nhật III Mùa Chay B 2015

"Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong...

 • Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

  Chúa nhật V Mùa Chay B 2015

 • Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

  Chúa nhật IV Mùa Chay B 2015

 • Hình Thánh lễ An Táng cố Hồng y Edward Egan (New York)

  Hình Thánh lễ An Táng cố Hồng y Edward Egan (New York)

 • Chúa nhật III Mùa Chay B 2015

  Chúa nhật III Mùa Chay B 2015