Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

463683
Today
46

Đăng nhập

Who's Online

We have 10 guests and no members online

Chúa nhật XIV Thường Niên B 2015

Chúa nhật XIV Thường Niên B 2015

"Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người....

Chúa nhật XII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XII Thường Niên B 2015

"Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà...

 • Chúa nhật XIV Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XIV Thường Niên B 2015

 • Hình Lễ Tạ Ơn-Liên Hoan-Văn Nghệ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Cộng Đoàn (Phần 1)

  Hình Lễ Tạ Ơn-Liên Hoan-Văn Nghệ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Cộng Đoàn (Phần 1)

 • Thư Mời dự Lễ Tạ Ơn 10 năm thành lập Cộng Đoàn

  Thư Mời dự Lễ Tạ Ơn 10 năm thành lập Cộng Đoàn

 • Chúa nhật XII Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XII Thường Niên B 2015