Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

488653
Today
29

Đăng nhập

Who's Online

We have 2 guests and no members online

Chúa nhật XXII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XXII Thường Niên B 2015

"Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý...

Chúa nhật XXI Thường Niên B 2015

Chúa nhật XXI Thường Niên B 2015

"Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có...

Thư Mời Lễ Giỗ 1 Năm

Thư Mời Lễ Giỗ 1 Năm

THƯ MỜI Xin trân trọng kính mới quý Ông bà anh chị em, Đến hiệp...

 • Chúa nhật XXII Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XXII Thường Niên B 2015

 • Hình Lễ Giỗ 1 năm ông cố Phê-rô Cao Văn Nhung

  Hình Lễ Giỗ 1 năm ông cố Phê-rô Cao Văn Nhung

 • Chúa nhật XXI Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XXI Thường Niên B 2015

 • Thư Mời Lễ Giỗ 1 Năm

  Thư Mời Lễ Giỗ 1 Năm