Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

712768
Today
131

Đăng nhập

Who's Online

We have 13 guests and no members online

Chúa nhật 24 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 24 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi...

Chúa nhật 23 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 23 Thường Niên A 2017

  "Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới...

Video Cha Cao Mừng Kỷ niệm 13 năm linh mục

Video Cha Cao Mừng Kỷ niệm 13 năm linh mục

  Xin click vào đường dẫn...

 • Chúa nhật 24 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 24 Thường Niên A 2017

 • Hình cha Peter Cao mừng kỷ niệm 13 năm linh mục

  Hình cha Peter Cao mừng kỷ niệm 13 năm linh mục

 • Chúa nhật 23 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 23 Thường Niên A 2017

 • Video Cha Cao Mừng Kỷ niệm 13 năm linh mục

  Video Cha Cao Mừng Kỷ niệm 13 năm linh mục