Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

672821
Today
67

Đăng nhập

Who's Online

We have 17 guests and no members online

Chúa nhật 3 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 3 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa....

Chúa nhật II Thường Niên A 2017

Chúa nhật II Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền...

Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh A 2017

Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh A 2017

  "Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ,...

 • Chúa nhật 3 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 3 Thường Niên A 2017

 • Chúa nhật II Thường Niên A 2017

  Chúa nhật II Thường Niên A 2017

 • Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Năm Mới dương lịch 2017

  Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Năm Mới dương lịch 2017

 • Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh A 2017

  Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh A 2017