Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

657597
Today
13

Đăng nhập

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Summer Picnic 2016

Summer Picnic 2016

  THÔNG BÁO:   Cộng đoàn MHCG của chúng ta sẽ tổ chức...

Chúa nhật 16 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 16 Thường Niên C 2016

  "Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là...

Chúa nhật 15 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 15 Thường Niên C 2016

  "Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu...

Chúa nhật 14 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 14 Thường Niên C 2016

  "Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các...

 • Summer Picnic 2016

  Summer Picnic 2016

 • Chúa nhật 16 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 16 Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật 15 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 15 Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật 14 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 14 Thường Niên C 2016