Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

669129
Today
34

Đăng nhập

Who's Online

We have 10 guests and no members online

Chúa nhật II Mùa Vọng A 2017

Chúa nhật II Mùa Vọng A 2017

  "Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa...

Chúa nhật I Mùa Vọng A 2017

Chúa nhật I Mùa Vọng A 2017

"Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến....

 • Chúa nhật II Mùa Vọng A 2017

  Chúa nhật II Mùa Vọng A 2017

 • Hình Cộng đoàn mừng lễ Thanksgiving 2016

  Hình Cộng đoàn mừng lễ Thanksgiving 2016

 • Chúa nhật I Mùa Vọng A 2017

  Chúa nhật I Mùa Vọng A 2017

 • Hình bé Tê-rê-xa Angel Nguyễn nhận Bí tích Thanh Tẩy

  Hình bé Tê-rê-xa Angel Nguyễn nhận Bí tích Thanh Tẩy