Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

539343
Today
79

Đăng nhập

Who's Online

We have 5 guests and no members online

Video Cộng đoàn mừng Lễ Tạ Ơn

Xin bấm vào đường dẫn...

Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

"Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền...

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

"Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói...

  • Video Cộng đoàn mừng Lễ Tạ Ơn

  • Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

    Chúa nhật I Mùa Vọng C 2016

  • Hình tập hát Lễ Thanksgiving

    Hình tập hát Lễ Thanksgiving

  • Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

    Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015