Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

311065
Today
1

Đăng nhập

Who's Online

We have one guest and no members online

Chúa nhật Lễ Lá A

Chúa nhật Lễ Lá A

"Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây...

Chúa nhật V Mùa Chay A

Chúa nhật V Mùa Chay A

"Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có...

Chúa nhật IV Mùa Chay A

Chúa nhật IV Mùa Chay A

"Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền...

 • Chúa nhật Lễ Lá A

  Chúa nhật Lễ Lá A

 • Hình giáo xứ sơn sửa nhà thờ

  Hình giáo xứ sơn sửa nhà thờ

 • Chúa nhật V Mùa Chay A

  Chúa nhật V Mùa Chay A

 • Chúa nhật IV Mùa Chay A

  Chúa nhật IV Mùa Chay A