Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

440901
Today
279

Đăng nhập

Who's Online

We have 56 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B 2015

Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B 2015

"Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán...

Chúa nhật VII Phục Sinh B 2015

Chúa nhật VII Phục Sinh B 2015

"Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ...

Chúa nhật VI Phục Sinh B 2015

Chúa nhật VI Phục Sinh B 2015

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến...

 • Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B 2015

  Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B 2015

 • Chúa nhật VII Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật VII Phục Sinh B 2015

 • Hình Viếng Núi Đức Mẹ Sầu Bi (Portland-Oregon)

  Hình Viếng Núi Đức Mẹ Sầu Bi (Portland-Oregon)

 • Chúa nhật VI Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật VI Phục Sinh B 2015