Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

406199
Today
92

Đăng nhập

Who's Online

We have 12 guests and no members online

Chúa nhật IV Thường Niên B 2015

Chúa nhật IV Thường Niên B 2015

"Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét...

Chúa nhật III Thường Niên B 2015

Chúa nhật III Thường Niên B 2015

"Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là...

Chúa nhật II Thường Niên B 2015

Chúa nhật II Thường Niên B 2015

"Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ:...

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015

"Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa...

 • Chúa nhật IV Thường Niên B 2015

  Chúa nhật IV Thường Niên B 2015

 • Chúa nhật III Thường Niên B 2015

  Chúa nhật III Thường Niên B 2015

 • Chúa nhật II Thường Niên B 2015

  Chúa nhật II Thường Niên B 2015

 • Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015

  Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015