Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

385193
Today
690

Đăng nhập

Who's Online

We have 8 guests and no members online

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

"Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng:...

Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

"Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi...

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2014

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2014

"Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha...

 • Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

 • Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

 • Hình Cộng Đoàn dâng lễ Các Đẳng Linh Hồn 2014

  Hình Cộng Đoàn dâng lễ Các Đẳng Linh Hồn 2014

 • Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2014

  Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2014