Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

433100
Today
8

Đăng nhập

Who's Online

We have 5 guests and no members online

Chúa nhật IV Phục Sinh B 2015

Chúa nhật IV Phục Sinh B 2015

"Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta...

Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

"Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương...

Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

"Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu...

 • Chúa nhật IV Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật IV Phục Sinh B 2015

 • Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật III Phục Sinh B 2015

 • Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

  Chúa nhật II Phục Sinh B 2015

 • Hình Giáo xứ Mừng Lễ Vọng Phục Sinh

  Hình Giáo xứ Mừng Lễ Vọng Phục Sinh