Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

649578
Today
128

Đăng nhập

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

"Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì...

Cáo phó bà Mát-ta

Cáo phó bà Mát-ta

  CÁO PHÓ: Xin cầu cho linh hồn Mát-ta Nguyễn Thị Trung...

Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C 2016

Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C 2016

"Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán...

 • Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

  Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

 • Cáo phó bà Mát-ta

  Cáo phó bà Mát-ta

 • Hình Cộng đoàn Mừng Ngày Lễ Mẹ 2016

  Hình Cộng đoàn Mừng Ngày Lễ Mẹ 2016

 • Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C 2016

  Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C 2016