Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

537571
Today
214

Đăng nhập

Who's Online

We have 5 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

"Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói...

Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015

"Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự...

Chúa nhật XXXII Thường Niên B 2015

Chúa nhật XXXII Thường Niên B 2015

"Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền...

 • Hình tập hát Lễ Thanksgiving

  Hình tập hát Lễ Thanksgiving

 • Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

  Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2015

 • Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XXXIII Thường Niên B 2015

 • Chúa nhật XXXII Thường Niên B 2015

  Chúa nhật XXXII Thường Niên B 2015