Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

584664
Today
353

Đăng nhập

Who's Online

We have 24 guests and no members online

Chúa nhật V Thường Niên C 2016

Chúa nhật V Thường Niên C 2016

"Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt...

Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

"Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời...

Chúa nhật III Thường Niên C 2016

Chúa nhật III Thường Niên C 2016

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi...

 • Chúa nhật V Thường Niên C 2016

  Chúa nhật V Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

  Chúa nhật IV Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật III Thường Niên C 2016

  Chúa nhật III Thường Niên C 2016

 • Hình ĐGM Nicholas DiMazio Thăm Mục Vụ Giáo Xứ

  Hình ĐGM Nicholas DiMazio Thăm Mục Vụ Giáo Xứ