Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

665813
Today
1

Đăng nhập

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016

  "Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển...

Chúa nhật 28 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 28 Thường Niên C 2016

  "Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong...

Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016

"Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm...

 • Một số hình ảnh về nhà tĩnh tâm DCCT (New Jersey)

  Một số hình ảnh về nhà tĩnh tâm DCCT (New Jersey)

 • Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 29 Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật 28 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 28 Thường Niên C 2016

 • Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016

  Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016