Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

405710
Today
261

Đăng nhập

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Chúa nhật III Thường Niên B 2015

Chúa nhật III Thường Niên B 2015

"Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là...

Chúa nhật II Thường Niên B 2015

Chúa nhật II Thường Niên B 2015

"Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ:...

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015

"Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa...

Hình Giáng Sinh 2014 (Phần 2)

Hình Giáng Sinh 2014 (Phần 2)

Xin click vào đường dẫn sau để xem thêm hình...

 • Chúa nhật III Thường Niên B 2015

  Chúa nhật III Thường Niên B 2015

 • Chúa nhật II Thường Niên B 2015

  Chúa nhật II Thường Niên B 2015

 • Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015

  Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa 2015

 • Hình Giáng Sinh 2014 (Phần 2)

  Hình Giáng Sinh 2014 (Phần 2)