Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

649622
Today
24

Đăng nhập

Who's Online

We have 10 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2016

Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2016

"Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông...

Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

"Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì...

Cáo phó bà Mát-ta

Cáo phó bà Mát-ta

  CÁO PHÓ: Xin cầu cho linh hồn Mát-ta Nguyễn Thị Trung...

 • Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2016

  Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2016

 • Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

  Lễ Chúa Ba Ngôi C 2016

 • Cáo phó bà Mát-ta

  Cáo phó bà Mát-ta

 • Hình Cộng đoàn Mừng Ngày Lễ Mẹ 2016

  Hình Cộng đoàn Mừng Ngày Lễ Mẹ 2016