Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

385318
Today
11

Đăng nhập

Who's Online

We have 7 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi...

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

"Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng:...

Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

"Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi...

 • Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

  Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

 • Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

 • Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

  Chúa nhật XXXII Thường Niên A 2014

 • Hình Cộng Đoàn dâng lễ Các Đẳng Linh Hồn 2014

  Hình Cộng Đoàn dâng lễ Các Đẳng Linh Hồn 2014