Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

386581
Today
11

Đăng nhập

Who's Online

We have 5 guests and no members online

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Mass)

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Mass)

Thánh Lễ Tạ Ơn trọng thể - Thanksgiving Mass (4 ngôn ngữ): Lúc: 10...

Ca đoàn tập hát cho lễ Thanksgiving

Video Clip Ca đoàn tập hát cho Lễ Tạ Ơn, xin click vào đường dẫn để...

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi...

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

"Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng:...

  • Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Mass)

    Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Mass)

  • Ca đoàn tập hát cho lễ Thanksgiving

  • Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

    Chúa nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua 2014

  • Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014

    Chúa nhật XXXIII Thường Niên A 2014