Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

655175
Today
58

Đăng nhập

Who's Online

We have 6 guests and no members online

Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

  Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại...

Chúa nhật XII Thường Niên C 2016

Chúa nhật XII Thường Niên C 2016

  "Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và...

 • Hình Thánh Lễ Kết Thúc Năm Thánh MHCG

  Hình Thánh Lễ Kết Thúc Năm Thánh MHCG

 • Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

  Chúa nhật XIII Thường Niên C 2016

 • Hình Liên hoan Lễ Hiền Phụ 2016

  Hình Liên hoan Lễ Hiền Phụ 2016

 • Chúa nhật XII Thường Niên C 2016

  Chúa nhật XII Thường Niên C 2016